Pakendiseaduse kohaselt on pakend mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba
mahutamiseks
,
kaitsmiseks,
käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks või
esitlemiseks
 toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni.

Pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või äraviskamiseks koos tootega

Vaata ka  direktiivi lisa, mis aitab liigitada keerulisemaid tooteid pakenditeks või mitte.

Pakendimaterjal on materjal, millest on valmistatud pakendi põhiosa. Kui pakend koosneb mitmest erinevast materjalist (näiteks plast-metall, kartong-plast või muu), loetakse pakendimaterjaliks materjal, mille massiosa on pakendi koostises suurim (see selgitus tuleb Pakendiaktsiisi seadusest § 4 lõige 4)

MILLISED ON ERINEVAD PAKENDI LIIGID?