Kasutuse järgi pakendite liigitamine:

Müügipakend
ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks määratud müügiühiku osa.

Rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata.

Veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud arvu müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.

Kasutuskordade järgi:
ühekorrapakend
korduskasutuspakend

Materjali liigi järgi:
klaas, plast-, mustmetall-, värviline metall-, paber- ja kartong-, puit-, muust materjalist pakend
Monomaterjalist- ja komposiitmaterjalist pakend. Loe nende kohta lisaks

Pandiga koormatuse järgi:
pandipakend
pandita pakend

Eri liigid
plastist kandekotid
ühekordselt kasutatav plasttoode