Projektiga on kaetud seitse Harjumaa omavalitsust: Harku vald, Keila linn, Keila vald, Saue linn, Saue vald, Vasalemma vald ja Saku vald.

Uute pakendimajade eesmärk on üle minna ühe autoga tühjendatavatele konteineritele, et jäätmekäitlejal oleks võimalik optimaalsemalt tühjendusi teostada ja vältida eraldi autodega samas piirkonnas sõitmist. Seetõttu vahetati välja kõik õnnetu väljanägemisega metallist konteineritega pakendipunktid.

Uued pakendimajad on senisest suuremate pakendiavadega ning kahtlemata on need esteetilisemad. Pakendimajja mahutab ratastel plastkonteinerit suurusega 1,1m3.

Esimene kogemus juba paigutatud pakendimajadest on, et võrreldes varem samades kohtades asunud konteineritega on kasvanud neisse pandud pakendijäätmete kogused.

Silver Tätte, TVO teenusejuht