„Oma igapäevases töös näeme, et selge ja lihtne info jäätmete liigiti sorteerimise kohta on määrava tähtsusega selles, kas inimene sorteerib või mitte. Tihti jääbki sorteerimine selle taha, et inimesed ei saa aru, mida ja kuidas sorteerida. Oma koolitustega aitame sorteerimisega seotud hirme maha võtta ja korrektset infot anda, kuid vajame selleks lisaressursse. Nii otsustasime anda aktiivsetele kogukonnaliikmetele toetuse näol võimaluse viia sorteerimise alane info oma kogukonna liikmeteni just sellisel viisil, mis neile sobib,“ selgitas uue toetuse loomise tagamaid TVO juhatuse liige Kristiina Dreimann.

Toetuse maksimumsuurust ühe projekti kohta ei ole määratud, oluline on, et kõik projektiga seotud kulud täidaksid eesmärki – viia sorteerimise alane teave võimalikult laia hulga inimesteni. „Kuigi sorteerijaid tuleb järjest juurde, on kasvuruumi veel küllaga. Kahjuks ei suuda telereklaam, plakatid tänaval või üleskutse sotsiaalmeedias kõiki kõnetada. Väiksemas kogukonnas on aga juba välja kujunenud just nendele inimestele sobivad suhtluskanalid, olgu selleks siis regulaarsed kohtumised rahvamajas, aktiivne vestlus sotsiaalmeediagrupis või ühised koolitused/üritused. Ärgitame inimesi mõtlema, kuidas nemad saaksid sorteerimise alast sõnumit levitada ja oleme omalt poolt valmis neid ettevõtmisi rahaliselt toetama,“ märkis Dreimann.

Sorteerimist tutvustavate projektide taotlusvoor on avatud. Kogu info toetuse ja taotlemise kohta: www.tvo.ee/projektid.