Oleme väga nõus keskkonnaministri väitega, et pakendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik ja vajalik ning kõik algab suhtumisest, et pakendid pole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada.

Olukorra avamiseks soovime omaltpoolt anda ülevaate TVOle üleantud kohustuste täitmisest.

Kõige suurema osa meile üleantud pakendijäätmete ringlussevõtu eesmärkidest täidame oma klientide juurest kogutud pakenditega, see osakaal on 67% kõikidest kohustustest.

Pakendiseaduse kohaselt on meil kohustus elanikkonnalt vastu võtta kõik pakendijäätmed, mida üle anda soovitakse sõltumata sellest, kas neid ringlusesse suunata saab või mitte. Elanikkonnalt pakendijäätmete kogumist oleme korraldanud nii avaliku konteinervõrgustiku kaudu kui ka tekkekohal kollase kotiga või kortermaja juurest konteineriga kogudes. Kõik selliselt kogutud pakendid liiguvad üle sorteerimisliini. Tänasel hetkel suudame kogu elanikkonna pakendivoost ringlusesse suunata umbes 50 %.

Elanikkonnalt kogutud pakendite ringlussevõtuga katame 23% taaskasutuskohustustest.

See osa pakendite taaskasutusest, mis jääb eelnevatele tegevustele vaatamata saavutamata ostame juurde teistelt jäätmekäitlejatelt. Viimased koguvad oma tegevuse käigus pakendeid samuti nt ettevõtetest kuid taaskasutustõendeid need ettevõtted ei vaja. Sellise tegevusega katame 10% on kohustustest ja see vajadus iga aastaga langeb kuna nii ettevõtetest kui ka elanikkonnalt kogutavate pakendijäätmete kogused kasvavad.

Tänaseks väljakutseks on elanikkonnalt kogutavate segapakendite ringlussevõtu suurendamine, mida saaks hõlpsalt teha, kui:

1) soodustame kohtkogumist, sest senine praktika näitab, et see on elanike jaoks kõige mugavam viis pakenditest vabanemiseks, samuti on selliselt kogutud pakendite kvaliteet parim;

2) rõhutada materjalidisaini tähtsust, et turule jõuaks sellised tooted, mida kindlasti saaks materjalidena ringlusesse suunata;

3) otsida võimalusi vähemväärtuslike materjalide ringlussevõtuks ja kehtestada suuremad maksud nende põletamisele/ladestamisele.

Meedia ilmunud artiklid tõid ausalt ja valusalt välja, et kogu süsteemis on olulisi puudujääke nii riiklikul tasandil, ettevõtete seas ja elanike hoiakutes. Nüüd on vaja teha riiklikul tasandil olulisi otsuseid, et olukorda lahendada ja kogu sektori toimimist korrastada.

Tunnustame kõiki ettevõtteid, elanikke ja koostööpartnereid, kes on mõistnud jäätmete liigiti sorteerimise vajalikkust, sorteerivad ja aitavad võimalikult palju materjale ringlusesse suunata.