„TVO sorteerimislahendus jäi teistest konkurentidest silma eelkõige kasutusmugavuse, praktilisuse ning hea välimuse tõttu. Väga oluline aspekt oli valimisel ka sõnumi selgusel – TVO kastide puhul on iga prügiliik selgelt eristatav erinevate värvide ja piktogrammidega. Samuti on tänuväärt lisand kasti sees olev sorteerimisjuhend, et kogu protsess oleks võimalikult lihtne ja selge. Tihti jääbki tegelikult sorteerimine ju teadmatuse taha, kuhu üht või teist prügi panna,“ rääkis Jürgens.

Olmejäätmeid tekib oluliselt vähem

Tema sõnul on sorteerimine kindlasti kordades lihtsam tänu sortjaama mugavale ülesehitusele ning selgete juhistele jaama külgedel: „Tänu sorteerimisele koguneb meil hulga vähem olmejäätmeid, mis tähendab, et saame varasemast oluliselt rohkem jäätmeid suunata taaskasutusse ning anda nii panuse oma jalajälje vähendamisse.“ Sorteerimisele üleminek on muutnud lihtsamaks ka kontori koristajate tööd, sest prügi koguneb korrag a vähem ning enam ei pea nad iga laua tagant prügikorvi otsima.

AS Estiko-Plastar astus sammukese veelgi kaugemale ja tootis endale ise ka mugavad erivärvilised kotid. „Pakendilahenduste pakkujana leidsime lahenduse prügikottide eristamiseks ja nüüd on kotid värvuse järgi eristatavad ka peale kastist eemaldamist,“ sõnas Jürgens.


Üldiselt olid ettevõtte töötajad uue sortimislahenduse osas alguses üsna skeptilised. „Selline muudatus tuleb siiski mugavuse arvelt. Kuna meie hoone on suur, siis esimeses etapis võtsime eesmärgiks katta peamiselt kontorialad. Katsumuseks oli leida kõigile töötajatele, kes tavaliselt eraldi tubades töötavad ning varasemalt prügi oma isiklikku prügikorvi viskasid, personaalne ja mugav lahendus. Seetõttu olime hästi paindlikud ning pakkusime välja erinevaid alternatiive, kuidas meie töötajad projektist siiski osa saaksid võtta,“ rääkis ta ja tõi näiteks, et töötajatel on valik kas tühjendada ise igal õhtul oma prügikorv, kasutada allesjäänud korvidest eraldi loodud sorteerimissüsteemi või viia prügi üldkasutatavatesse TVO kastidesse.

Teave peab olema lihtne

Projekti õnnestumiseks on olulisel kohal kommunikatsioon. „Jagasime siseveebis ja -lehes lisainformatsiooni, koostasime põhjaliku sorteerimisjuhendi ning oleme oma töötajatele igapäevaselt operatiivselt abiks erinevate küsimuste ja ettepanekute korral. Kõige olulisem on, et projekt pakuks rahulolu, rõõmu ning pingutust ühise hea eesmärgi nimel. Rõõm öelda, et tänaseks on meil muudatused hästi vastu võetud ning sorteerimine aktiivselt käimas, mistõttu planeerime tasapisi juba järgmiseid etappe,“ sõnas Jürgens.

Ettevõttel on teisigi jätkusuutlikke algatusi. Nimelt on terve 2021. aasta kuulutatud Estiko Grupis välja roheliste tegude aastaks. Samuti tõi Estiko-Plastar koostöös Balbiinoga äsja turule siinses regioonis unikaalse, 50% taaskasutatud materjalist toodetud jäätisepakendi, aidates tarbijatel algaval jäätisehooajal teha paremaid valikuid. Loe sellest lähemalt.