Kui siiani on valla elanikud saanud üle anda biolagunevaid jäätmeid, vanapaberit, segaolmejäätmeid ja pakendeid, siis nüüd astutakse samm edasi. Ringlussevõtu suurendamiseks on vallas loodud kõik võimalused jäätmete liigiti sorteerimiseks. Seejuures kogudes pakendid omakorda kolmeks: 1. plast- ja metallpakendid, 2. klaaspakendid ja 3. paberpakendid. Nii saab tõsta materjalina taaskasutusse jõudvate jäätmete osakaalu.

Saku vallavanema Marti Rehemaa sõnul on vald loonud kõik võimalused, et valla elanikel kodudes ja ettevõtetel kontorites oleks võimalik jäätmed liigiti üle anda. 

“Loodame, et avalikud pakendipunktid jõuavad juba sel aastal sama eesmärgini. Valla jäätmekäitleja pakub juba täna erinevaid lahendusi, näiteks liigiti kogutud pakendid saab ära anda tasuta, samuti suurjäätmed. Paremasse homsesse saame panustada meie kõik. Kui kogume jäätmeid liigiti, saame palju anda selleks, et toetada valla keskkonnasõbralikku elukeskkonda ja et loodus säiliks puhtana ka tulevikupõlvkondadele. Alustada saame sellega kohe,” lisas Rehemaa.

Kõikide eri liiki pakendite vedu ja taaskasutusse suunamine on tasuta, kulud katab TVO.

Saku valla elanikud saavad teenusega liituda täites ankeedi