Pakendijäätmete kogumist Nõmmel korraldavad lisaks TVOle veel kaks taaskasutusorganisatsiooni. Avalike pakendipunktide asukohad on kokku lepitud kohaliku omavalitsusega. Selleks, et pakkuda paremaid lahendusi ja mugavamaid võimalusi pakub TVO lisaks avalikus ruumis asuvatele pakendikonteineritele ka eramajadele pakendikoti teenust (kollane kott) ja kortermajadele pakendikonteinereid. 

Ennustamise tänamatu töö  

Kokku on Nõmmel 36 avalikku pakendipunkti, mida tühjendatakse vastavalt graafikule 2 kuni 4 korda kuus. Koostöös jäätmevedaja logistikutega paneme kokku kõige optimaalsemad kogumisringid ja sageduse, milles tugineme varasemale kastide täitumise kogemusele. Prognoosimine on aga võrdlemisi tänamatu töö, sest mitte keegi ei suuda ette ennustada, kui palju pakendijäätmeid elanikud just sel nädalal konteineritesse toovad. Me ei tea, et nädalaid pakendeid kuuri alla kogunud elanik otsustab just päev enne tühjendust need konteinerisse tuua või et tavapäraselt oma pakendid regulaarselt konteinerisse viiv leibkond on puhkusereisil ja oma jäätmeid sel nädalal ei toogi.

Lahenduseks oleks ehk konteinerite tühjendussageduse muutmine tihedamaks, kuid kui sellisel juhul tiirutab jäätmeauto pooltühjade konteinerite ümber, on see ebamõistlik kulu ja ka kahjulikum keskkonnale. 

Lahendus sünnib koostöös  

Keskkonnahoiu saavutamine läbi jäätmete liigiti kogumise on meie kõigi ühine ülesanne ja väljakutse. Parimad lahendused tekivad koostöös. Kastide täituvuse tagasisidet saame nii kaste tühjendavalt jäätmekäitlejalt, kohalikult omavalitsustelt kui ka tähelepanelikelt pakendite kogujatelt. Oleme kõikide tähelepanekute, soovituste ja ka kriitika üle tänulikud, sest nii saame oma tegevusi paremaks muuta. Palume ka edaspidi meiega suhelda ja regulaarselt ületäitunud pakendipunktidest teada anda. Nii saame võimalikult kiiresti panna juurde lisa kasti või tühjendusringi, et kõik elanikud saaksid oma pakendid soovitud ajal ära anda.  

Aga veelgi lihtsam ja mugavam on pakendijäätmeid ära anda seal, kus need tekivad ehk kodust. Ela eramajas või kortermajas, mugavat teenust võimaldame me kõigile. 

Igaühe panus on oluline  

Kõikidel elanikel on võimalus pakendid tasuta ära anda, sest nende kokku kogumise ja taaskasutusse suunamise eest on taaskasutusorganisatsioonidele tasunud kaupade tootjad ja maaletoojad. Kogutud pakendijäätmed läbivad järelsorteerimise. Täna suudame kogu elanikkonna pakendivoost ringlusesse suunata umbes 50 %, paberist ja kartongist läheb ringlusesse 90% ning klaasi saab pea lõputult taaskasutada. Töötame igapäevaselt selle nimel, et veelgi rohkem materjale ringlusesse läheks. Keskkonna seisukohast on jätkuvalt ülioluline, et elanikud võimalikult palju jäätmeid sorteeriksid. Täname ja tunnustame kõiki, kes mõistavad jäätmete liigiti sorteerimise vajalikkust, sorteerivad ja aitavad seeläbi võimalikult palju materjale ringlusesse suunata. Üheskoos suudame tagada puhtama elukeskkonna ka tulevikus.