Kui seni sõltus aruandluskohustus pakendite turule laskmise määrast (kohustus ei olnud sellisel juhul, kui plastist pakendeid oli alla 100 kg aastas ja muust materjalist pakendeid alla 200 kg aastas), siis nüüd peavad kõik pakendeid turule laskvad ettevõtted (ka väga väikesed e-poed, kohvikud, toitlustusasutused jne.) esitama pakendiaruandluse ja kõige lihtsam viis seda teha, on sõlmida leping taaskasutusorganisatsiooniga.

Ettevõtja maksab taaskasutusorganisatsioonile vastavalt tema poolt müüdud kauba ümber olnud pakendite kogustele, muid tasusid ei lisandu. Sõltuvalt pakendi tüübist ja materjalist jäävad TKO-de teenustasud vahemikku 18-270 EUR/tonn. Samal ajal seaduse nõudeid eirates ja maksu- ja tolliameti huviorbiiti sattudes on pakendiaktsiisimäärad 600-2500 EUR/tonn.

Alati võivad väiketootjad ka iseseisvalt oma andmed Pakendiregistrisse esitada, aga sellisel juhul peavad nad ka ise jälgima oma pakendite tagasikogumise ja taaskasutuse nõudeid, mis võib osutuda võimatuks.

Pane tähele: pakendiaruandluse kohustus on ettevõttel siis, kui ta on kauba tootja ja/või kauba esmane maaletooja.

-         Kui ettevõte vaid vahendab Eesti tootja kauba müüki või on juba maaletoodud kauba edasimüüja, siis sellise kauba pakendite üle kohustused talle ei laiene. Küll aga on ka edasimüügiga tegeleval e-poel vastutus selle pakendi osas, mida ta ostab, et müüdavat kaupa postitamiseks omakorda pakendada.

-         Kui on tegemist e-poega, mis müüb oma toodangut ja/või välismaalt soetatud kaupu, siis ta peab alustama sellest, et loob pakendite arvestuse süsteemi ehk tootja peab teadma kauba ümber oleva pakendi liiki, materjali ja kaalu kilo täpsusega. See muidugi pidi tal ka enne uue seadusemuudatuse jõustumist olemas olema. Järgmise sammuna oleks mõistlik sõlmida koostööleping taaskasutusorganisatsiooniga, kui ta just ei suuda ise oma pakendi tagasikogumist korraldada.

-         Kui mõni müüdav toode on pakendatud ühekordselt kasutatavasse plasttootesse, siis on ka seal peale seadusemuudatuse jõustumise järel terve rida uusi nõudeid.

-         Lisaks peab e-pood tarbijat teavitama tasuta pakendijäätmete üleandmise kohast (kas ta on selle ise loonud - näiteks saab tühjad pakendid ettevõttele tagasi saata) või kasutab taaskasutusorganisatsiooni teenuseid ja viitab siis TKO avalikule pargile.

Tutvu Pakendiseaduse muudatustega

Sõlmi leping Tootjavastutusorganisatsiooniga