Eesti Jäätmekäitlejate Liidu uude juhatusse kuuluvad Aivar Lõhmus (juhatuse esimees; Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kalle Kikas (juhatuse aseesimees; Kunda Nordic Tsement), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim (Eesti Energia AS), Aivar Sülla (Green Marine AS) ja Krisitiina Dreimann-Azojan (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on oluline partnerina riigile ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel. Kahjuks on jäätmete korduskasutus ja ringlussevõtt materjalina viimastel aastatel Eestis langustrendis. Oleme Euroopa Liidu poolt seatud sihtarvu 50% saavutamisest oleme veel üsna kaugel. Näiteks 2015.aastal võeti materjalina ringlusse 29% ja eelmisel aastal langes see protsent veelgi.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal ning täna kuulub katusorganisatsiooni ligi 25 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevat ettevõtet.