Ajakirjanduses on olnud etteheiteid, et inimeste poolt püüdlikult kogutud joogikartongi pakendid ei jõua materjalina ringlusesse, vaid põletatakse.
Peamine põhjus on olnud selles, et joogikartong jäätmeliigina on võrdsustatud paberi ja kartongiga, ning selle eraldi ringlusesse võttu pole eesmärgistatud ega nõutud.
Joogikartongi ringlussevõtt on oluliselt kallim kui paberi ja kartongpakendi oma ning lahendusi on oluliselt vähem, aga pole see võimatu.

Eeltoodust tulenevalt pakume oma klientidele välja võimaluse joogikartongpakendeid eraldi pakendijäätme liigina deklareerida ning lubame, et tagame selle ringlussevõtu.

Selle tõestamiseks esitame soovijatele kord aastas vastavad tõendusdokumendid.

Juhul kui sa joogikartongi ringlusesse jõudmisesse panustada ei soovi, deklareeri vastavad kogused paber- ja kartongpakendi real. 

Joogikartongi kogumise ja taaskasutusse suunamise teenustasu on
190 EUR/tonn (lisandub käibemaks) ja muudatus jõustub alates 01.05.2021.

Joogikartongi eraldi jäätmeliigina deklareerimine ning kõrgema kulu kandmine on vabatahtlik panus selle materjali ringlusesse jõudmiseks. 

Aitäh!

TVO meeskond