WasteLocker on meie ja Ragn-Sellsi koostöös tegemas esimesi katsetusi, mille käigus paigaldatakse kortermajade juures olevatesse pakendikonteineritesse materjale tuvastavad andurid, et seeläbi parandada konteinerite sisu kvaliteeti.

Kahjuks seisame liigagi tihti silmitsi olukorraga, kus majaelanike poolt hoolikalt sorteeritud jäätmed rikutakse teiste elanike hoolimatuse tõttu. Teatud liiki jäätmekonteinerisse pannakse mittesobivad jäätmed ning kogu konteineri sisu saab rikutud ja jääb seetõttu ringlusse suunamata. 

Kuidas seda olukorda parandada? Kuidas saaksime võimalikult palju pakendeid uuesti ringlusse suunata? 

Selle küsimuse andsime lahendamiseks nutikatele noortele mullu sügisel Ülemiste City ärikonverentsi Future Forum raames toimunud häkatonil Hack4Future. Üks tiimidest – WasteLocker –, pakkus välja lahenduse, mis toona küll peavõitu ei saanud, ent mille potentsiaal ei jäänud märkamata. Tänaseks olemegi alustanud koostööd, mille raames töötab WasteLocker välja uudset lahendust pakendite kvaliteedi hindamiseks. 

Idee on pakendikonteineri kaane külge kinnitada tehisintellektil põhinev sensor, mis tuvastab konteinerisse pandud pakendid ning annab hinnangu, kas pakendijäätmed on ringlusse võtmiseks sobivad või mitte.

Selline lahendus aitaks raha kokku hoida nii elanikel kui ettevõtetel, säästaks keskkonda ja aitaks pakendite taaskasutusse suunamise mahtu vähemalt kahekordistada. Kui andur tuvastab, et konteinerisse on pandud sinna mittesobiv jääde, teavitatakse sellest korteriühistut, kes saab valed jäätmed välja võtta ja õigesse konteinerisse panna ning seeläbi vältida tühisõidust tulenevat lisakulu.  

Pikemas perspektiivis suudaks andur mõõta ka konteineri täituvust, mis omakorda võimaldaks kokkuhoidu ja muuta tühjendusi harvemaks, kui konteiner veel täitunud ei ole.

WasteLockeri ideed tunnustati hiljuti läbi Prototroni programmi ka 20 000 euroga ning meeskond asub oma ideed arendama Tehnopol Startup Inkubaatoris, et siis esimeste prototüüpidega juba peagi välja tulla!

Fotod: Marek Metslaid, Kalev Lilleorg, Prototron.