Selleks läheme üle ökomodulatsioonile - pakendimaterjalide hinnastamisele vastavalt nende ringlussevõtu väljunditele. Esimesena muudame müügipakendite aruandlust, et eristada üheliigilisest materjalidest pakendeid (monopakendid) ja
mitmest eri liiki materjalist koosnevaid pakendeid (komposiitpakendid). Kui
monopakendid on ringlusesse suunatavad, siis komposiitpakendi materjale ei saa teineteisest eraldada ja seetõttu on nende ringlusse võtmine hetkel raskendatud või võimatu.

Võrreldes praegusega muutub paberist ja plastist müügipakendite arvestuse pidamine. Pakendiettevõtjad saavad nüüdsest paberist ja plastist müügipakendeid deklareerida järgmiselt:

  • plast (monomaterjal)
  • plast (komposiit)
  • paber ja kartong (monomaterjal)
  • paber ja kartong (komposiit)
  • joogikartong

Uutel alustel aruandlusele saab üle minna kohe, kuid kohustuslikuks muutub see aastal 2023.

Selliselt hakkab muudatus välja nägema TVO aruandlusportaalis:

Esialgu puudutab muudatus vaid pakendite aruandlust, kuid tulevikus tähendab see, et pakendite kokku kogumise ja ringlusesse suunamise eest hakkavad tootjad tasuma vastavalt pakendi keskkonnasõbralikkusele - mida loodussõbralikum pakend, seda soodsamad tasud. 2023. aastast saab ringlussevõetavaid ja keskkonnasõbralikumaid müügipakendeid hinnastada juba soodsamalt.

Oleme tänulikud Sinu panuse eest keskkonnasõbralikuma pakendi suunas.