KLAAS – eraldatakse värvi järgi ja valdavalt suunatakse Järvakandi klaasivabrikusse, kus kvaliteetsemast toorainest saavad uued pudelid. Vähemkvaliteetsem klaasmaterjal suunatakse Soome klaasvilla vabrikusse.

TETRAPAKENDID – need lähevad Soome ja Poola, sest Eestis ei ole hetkel ühtegi tehast, mis tetrapakendeid ümber töötleks. Kõige väärtuslikum osa tetrapakendist on kartong, millest tehakse kipsplaatide ümbrispaberit.

JOGURTITOPSID – suunatakse granuleerimisse ja nendest tehakse näiteks elektripistikuid.

KODUKEEMIA PAKENDID - lähevad valdavalt ekspordiks, see on hea materjal, mida saab laialdaselt kasutada uute plasttoodete valmistamisel.

LIHATOODETE PAKENDID - nendest valmistatakse plastkaste (transpordikastid, hoiustamise kastid jms.).

KARTONG – eksporditakse Leetu ja sellest tehakse lainepappi.

METALL – sorteeritakse välja magnetite abil ja suunatakse Soome ümbertöötlemisele.

ERINEVAD KRÕBISEVAD PAKENDID (krõpsu-, jäätise-, kommipaberid) - et need on tihti komposiitmaterjalid, mida ringlusesse suunata ei saa, siis läheb see põletamisele ehk suunatakse energiasse.

Tõesti ei ole täna veel kõikide pakendite jaoks ümbertöötlemise lahendusi, kuid töö selle nime käib iga päev.