Pakendiseaduse § 241 kohaselt tuleb pakendiettevõtjal, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui 20 tonni aastas, korraldada oma pakendiaruande kontrollimine piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.
Oluline on pakendikoguste sisse arvestada ka neid pakendeid, mis on koormatud pandiga ja mille kohta esitatakse aruanne Eesti Pandipakend OÜ-le.

Selleks:

  • Leia sobiv vandeaudiitor. Infot kõigi vandeaudiitorite kohta leiab audiitorkogu lehelt.
  • Lae alla TVOle esitatud pakendikoguste koondaruanne logides sisse portaali aruanne.tvo.ee.
  • Oluline on eristada ringlusest väljaläinud korduskasutuspakendi kogused ühekorrapakendist. Isegi kui pakendiaruandes olete need kogused kokku deklareerinud, siis audiiteerimisele suunatavas pakendiaruandes peab neid eristama.
  • Kui auditi käigus selgub, et pakendiaruandesse on vaja teha parandusi, siis tuleks TVOd sellest koheselt teavitada. Oluline on, et auditi otsus oleks juba korrektsel aruandel ning ka TVOga on vastav kokkulepe täiendavate kohustuste lisamiseks või vähendamiseks olemas.
  • Auditeeritud pakendiaruandeid ootame hiljemalt järgneva aasta
    1. augustiks! Neid saab ülesse laadida kas aruanne.tvo.ee lehele või saata e-postiga aadressile info@tvo.ee.

NB! Pakendiettevõtja, kelle audiitorkontrolli aruande kokkuvõte esitatakse modifitseerimata (ehk sai positiivse hinnangu), on vabastatud kolmel järgneval kalendriaastal audiitorkontrolli korraldamisest.

Jagame juhiseid ja vastame küsimustele e-kirja teel info@tvo.ee või
telefonil 681 1481.