Täpne ülevaade teemast on toodud Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Pakendiaktsiisi maksmiseks tuleb esitada deklaratsioon e-maksuameti keskkonnas (e-MTA) valides -MAKSUD – AKTSIISID – AKTSIISIDEKLARATSIOONID – PAKENDIAKTSIIS. Edaspidi valida aasta ja kvartal, mille kohta deklaratsioon esitatakse.

Maksustamise periood on kvartal, seetõttu tuleb kogused esitada kvartalite kaupa.

OLULINE!
Deklaratsioonile märgitakse mitte kogu turule lastud pakend, vaid pakendiseaduse § 36 toodud kohustus, mida peaks taaskasutama.

Alates 01.01.2009 peab taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:

70% klaasijäätmete kogumassist;
70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist;
60% metallijäätmete kogumassist;
55% plastijäätmete kogumassist;
45% puidujäätmete kogumassist;

Täiendavaid lüsimusi saavad ettevõtted esitada e-posti aadressile emta@emta.ee.

OLULINE!
Vaatamata pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamisele ja aktsiisi maksmisele tuleb turule lastud pakendijäätmete kogused esitada ka Pakendiregistrisse. Seda tuleb teha hiljemalt 1. septembriks eelneva kalendriaasta kohta.

Kõige lihtsam ja soodsam viis Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks on siiski sõlmida koostööleping TVO-ga. Meie teenustasud on pea 10x soodsamad ja võib kindel olla, et erinevad Pakendi- ja Pakendiaktsiisi Seadusest tulenevad kohustused on täidetud!