Täpsemalt peaksid jäätmeseaduse muutmise järel uued paberi- ja kartongpakendijäätmete mahutid olema sinised, klaaspakendijäätmete mahutid rohelised ning segapakendijäätmete mahutid kollased. Olemasolevaid kogumismahuteid üle värvima ei pea, kuna see on liiga kulukas, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Selleks, et motiveerida inimesi senisest enam sorteerima jäätmeid, plaanib valitsus toetada prügiveo arvel hindade eraldi välja toomist liigiti kogutud jäätmete ja segaolmejäätmete eest. Kuna liigiti kogutud jäätmeteäraandmine on odavam segaolmejäätmete äraandmisest, saab arvel hinna erinevuse väljatoomisel keskkonnaministeeriumi hinnangul inimesi motiveerida näiteks paberit ja pakendeid segaolmejäätmetesse mitte viskama.

Samuti täpsustatakse jäätmeseaduse muudatusegatootjate ja tootjavastutusorganisatsiooni rahalise tagatise nõudeid. Probleemtoote tootja rahaline tagatis peab katma nii tema poolt turule lastud toodetest tekkinud jäätmete käitlemise korraldamise kui ka käitlemise kulud. Näiteks, kui metsast leitakse rehvihunnik, siis see koristatakse ja kulud kaetakse tagatisest.

Muudatusi on ka vanarehvide, patarei- ja akujäätmete ning kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise ja taaskasutamise korraldamises. Edaspidi on nende toodete tootjad ehk valmistajad või maaletoojad, kohustatud liituma või sõlmima lepingu tootjavastutusorganisatsiooniga. Seni oli see vabatahtlik.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. juulil 2018.