2017. aasta esimesel poolaastal on Pärnusse paigaldatud 15 uut kogumispunkti ) ja Tartusse 10 kogumispunkti ning lisandumas on veel 5. Samuti on TVO samal teemal pidanud pikalt läbirääkimisi Tallinna ja Rakveres linnavalitsustega ning loodetavasti lähiajal on ka nendes linnades võimalus kasutada uut lahendust. Paari aasta jooksul saab välja vahetatud kogu senine avalik pakendijäätmete kogumisvõrk uute eriilmeliste lahenduste vastu.

Heameel on tõdeda, et uued pakendipunktid inimeste poolt hästi vastu võetud ning kasutamine on väga aktiivne. Loodetavasti tekib ka nendes inimestes, kes pakendijäätmete sorteerimisele seni väga suurt tähelepanu pole pööranud, huvi oma harjumusi muuta.

TVO pakendipunktid koosnevad kolmest mahutist:

  • paberpakendi konteiner mahuga 2 m3 (sinise kaanega);
  • segapakendi (plast, metall, joogikartong) konteiner mahuga 2 m3 (kollase kaanega);
  • klaaspakendi konteiner mahuga 2 m3 (rohelise kaanega).

Konteinerite sildid on varustatud QR-koodiga, mis võimaldab kiirelt leida juhiseid pakendite sorteerimise kohta ning telefoni numbriga, kust saab vastuse kõikidele pakendijäätmetega seotud küsimustele.