TVO juhatuse liige Kristiina Dreimann-Azojani sõnul on avalikud pakendikonteinerid olemas igas linnas ja vallas. 

 „Kõige lihtsam on leida omale lähim pakendikonteiner veebikeskkonna kuhuviia.ee vahendusel. Samuti on paljud korteriühistud tellinud omale isiklikud pakendikonteinerid,“ märkis Dreimann-Azojan.

 Lisaks pakub TVO eramaja elanikele piirkonniti pakendikoti teenust. Kollasesse pakendikotti saab panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtad pakendijäätmed (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt). Kord kuus viiakse täidetud kott tasuta ära.

Tootjavastutusorganisatsioonil oli 2016. aasta lõpu seisuga paigaldatud 1415 avalikku pakendikonteinerit ja 1115 korteriühistute pakendikonteinerit ning pakendkoti teenust kasutab 6176 majapidamist. Kõikidest nendest kogumispunktidest viiakse sorteeritud pakendid ära tasuta. isu