TVO teenused

Selleks, et meie klientidel oleks lahendatud kõik pakendijäätmetega seotud küsimused ja seda kõige paremal ja majanduslikult mõttekaimal viisil, pakume oma igakülgset abi, sh

  • nõustame tasuta erinevate pakendiseadusest tulenevate kohustuste osas
  • aitame luua pakendiaruande koostamise süsteemi ja nõustame
  • aitame leida  parima pakendijäätmete kogumislahenduse
  • korraldame Teie eest Eesti turule müüdud pakendijäätmete kogumise ja taaskasutusse suunamise
  • esitame Teie pakendiaruande ise Pakendiregistrisse   

Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse teenuse ost

Selleks, et säiliks ettevõtjate huvi ka ise panustada pakendijäätmete kogumisse, sorteerimisse ja taaskasutusse suunamisse,  eelkõige nende pakendite ja pakendijäätmete osas, mis tavapäraselt tarbijateni ja seega kogumispunktidesse ei jõua, on meie klientidel õigus koguda, sorteerida ja korraldada enda pakendijäätmete taaskasutusse suunamine enda poolt valitud ning TVO poolt aktsepteeritud jäätmekäitleja kaudu. TVO maksab Pakendiettevõtjale pakendijäätmete sellisel viisil sorteerimise, kogumise ja jäätmekäitleja kaudu taaskasutusse suunamise korraldamise eest tasu.

Tasu maksmise alused ja hinnad on kõigile pakendiettevõtjatele võrdsed!

Teenusest ja hindadest loe lähemalt sõlmitava lepingu draftist.

 KÜSI JULGESTI ABI!


Veebitehas
Vaata