TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

TVO teavitustegevused

TVO olulisteks ülesanneteks on:

  • ühiskonna teadlikkuse kasvatamine jäätmetega seotud keskkonnaprobleemidest;
  • tähelepanu juhtimine jäätmetekke vähendamise olulisusele;
  • elanikkonna ja ettevõtjate informeerimine tekkinud pakendijäätmete tagastamise korrast ja selle olulisusest keskkonnale.

 

Teavitustegevus ja projektid:

2013. aastal:

  • Lasteaedadele suunatud projekt "Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea"
    Projektist lähemalt

Veebitehas
Vaata