Pakendiaktsiis

Alates 01.01.2009 on kõikidel pakenditel aktsiis. Ettevõte, kes ei kogu kokku oma pakendijäätmeid ja ei ole oma kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab maksma aktsiisi. Aktsiisi maksmise perioodiks on kvartal ning aktsiisi makstakse kogumise- ja taaskasutamiskohustuse täitmisest puuduoleva koguse pealt.


Aktsiisi suurused:

       Maksustatav pakendi      
materjal
       Aktsiisi määr,     
EUR/tonn
Klaas 600
Plast 2500
Metall 2500

Paber ja kartong
sh kihiline kartong

1200

Puit 1200

 

Alljärgnevalt toome välja kulude võrdluse aktsiis vs TVO teenused 1 tonni kohta:

Pakendi liik Pakendi materjal Turule lastud, tonn Taaskasutus-
määr
Aktsiisi tuleb maksta,
EUR
TVOlt teenust ostes,
EUR
VÕIT,
EUR
Müügipakend Klaas 1 70% 420 71,4 349
Plast 1 55% 1375 224,95 1150
Metall 1 60% 1500 153,36 1347
Paber ja kartong 1 70% 840 73,5 767
Puit 1 45% 540 18,41 522
Veo- ja rühmapakend Klaas 1 70% 420 71,4 349
Plast 1 55% 1375 59,73 1315
Metall 1 60% 1500 76,68 1423
Paber ja kartong 1 70% 840 64,87 775
Puit 1 45% 540 18,41 522

 

Laadi alla kalkulaator, mis aitab arvutada aktsiisi suuruse kui sisestad sinna ettevõtte poolt turule lastud pakendite kogused.


Veebitehas
Vaata