TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Uudised

Teet Roosaar, Pärnu Postimehe uudistetoimetaja

Muusikafestival Watergate ja Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt TVO aitab korraldada festivalialal jäätmete sortimist nii, et publik paneks taaskasutatavad pakendijäätmed eraldi kogumiskottidesse.

Watergate’i peakorraldaja Priit Valkna jutu järgi pööratakse tänavusel festivalil keskkonnasäästlikule mõtteviisile tähelepanu mitmest aspektist.

Märtsi lõpus sõlmist TVO pakendite taaskasutamise lepingu osaühinguga Staigervik. Sisult on tegemist tüüplepinguga, ent eriliseks teeb selle asjaolu, et sellega lisandus TVO-le tuhandes äriklient.

Külastasime Saigerviki eestvedajaid, tegusat äriperekonda Ahti Kukke ja Leena Noppelit Pärnus nende teises suures ettevõtmises Kentuki Kõrtsis (pildil).

TVO on võtnud suuna vahetada välja avalikud pakendite kogumispunktid erinevates omavalitsustes.

Tänavu veebruari lõpus korraldas TVO ligi paarikümnele kliendile Tartust ja Lõuna-Eestist informatiivse lõuna.

Ettevõtete esindajad kogunesid Tartu Linnamuuseumi, kus esmalt vaadati ühiselt näitust „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani". Seejärel anti osalejatele ülevaade TVO 2016. aasta arengutest ja suundumustest 2017. aastal.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis aprilli alguses uued juhatuse liikmed. Uue 7-liikmelise juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu uude juhatusse kuuluvad Aivar Lõhmus (juhatuse esimees; Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kalle Kikas (juhatuse aseesimees; Kunda Nordic Tsement), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim (Eesti Energia AS), Aivar Sülla (Green Marine AS) ja Krisitiina Dreimann-Azojan (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).

Plastprügi toodetakse iga päev tonnide viisi. Selle asemel, et plasti põletada või prügilatesse ladustada, tahavad hollandlased sellest vastupidavaid teid ehitada.

Esimene testlõik – jalgrattatee -  valmima Hollandis valmima 2017. aasta lõpuks.

Uue kontseptsiooni kohaselt valmistatakse kokku kogutud plastjäätmetest kerged paneelmoodulid, mille õõnsustesse saab paigaldada torusid ja kaableid. Tehases toodetud mooduleid oleks lihtne transportida ja paigaldada. Kuna paneelid on kerged, on oht tee vajumisele väiksem kui traditsioonilisel tee-ehitusel.

Bioneer.ee  

Keskkonnaministeeriumis toimunud ringmajanduse ja jäätmete teemalisel ümarlaual keskenduti Eesti jäätmekäitluse probleemidele lahenduste leidmisele. Üheks selliseks on ergutada eestlaste prügi sortimist, alustades pakendikonteinerite piisavuse tagamisest.

Vooremaa

Toomas Reinpõld

Pärnu Postimees

Anu Villmann

 Pärnu on esimene linn Eestis, kuhu Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) paigaldas 45 uut tüüpi pakendikonteinerit.

TVO projektijuht Alder Harkmann ütles, et kõigis punktides on kolm konteinerit, millest igaüks mõeldud eri pakendiliigi kogumiseks.

"Üks on klaasi, teine paberi ja papi, kolmas segapakendite (plast, metall, puit) tarbeks," seletas Harkmann.


Veebitehas
Vaata