TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea

Projektis osalenu lapse joonistus


Projekti eesmärk

Projekti üldine eesmärk on kasvatada ühiskonna keskkonnateadlikkust. Kõige tulemuslikum on alusta juba võikestest lastest, kelle suhtumine ja maailmavade on alles kujundemas. Seetõttu on rpojekt suunatud 6 kuni 7 aastastele lastele. Teadmisi jagatakse läbi näitemängu, visuaalsete materjalide ja praktilise kogemuse omandamise.

Õpetuslikud eesmärgid: laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning oskab prügi sorteerides teha õigeid valikuid.

Kasvatuslikud eesmärgid: laps tunneb huvi loodushoiu vastu ja teab, kuidas aidata loodust puhtamana hoida (jäätmete korrektne sorteerimine).

2012. aastal külastati kokku 24 lasteaeda, 2013. aasta eesmärk on külastada 40 lasteaeda ja nii edasi...kuni ühel heal päeval jõuame kõikidesse lasteaedadesse!

 

Projekti materjalid

Projektis osalevatesse lasteaedadesse saadetakse stendile kinnitamiseks projekti tutvustav teade.

Projektis kasutatakse näitlikustamiseks järgmisi visuaale:

Kõik lapsed, kes programmi läbivad, saavad rinda uhke märgi.

Lasteaed saab õppetegevuse läbiviimiseks/stendile kinnitamiseks pvc alusel plakati ja tänukirja.

Projekti tulemusena valmis ka lasteaiaõpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks õpimapp, mis sisaldab nii visuaale kui ka käelist tegevust arendavaid ja teadmisi kinnistavaid ülesandeid.

Õpimapi eesti keeles saab alla laadida siit.

Õpimapi vene keeles saab alla laadida siit.

 

Videomaterjalid leiate siit.

 

Projekti läbiviimist toetab:


Veebitehas
Vaata