TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Mis on TVO?

tvo

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (lühidalt TVO) on aktiivseid ettevõtjaid ühendav organisatsioon, mis on ellu kutsutud selleks, et täita oma ja aidata ka teistel täita nende Pakendiseadusest tulenevaid kohustusi.

Meie visiooniks on läbi ettevõtete ja elanikkonna keskkonnateadlikkuse kasvatamise pakendite kogumise ja taaskasutamise suurendamine ning kogumis- ja taaskasutussüsteemide efektiivsuse tõstmine.

Meie missiooniks on oma klientide Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmine selliselt, et see oleks kasulik mõlemale poolele ja tagaks maksimaalse osa pakendijäätmete tagasikogumise ning taaskasutuse.

Meie tegevuse aluseks on Pakendiseadus ja tegevusloa oleme saanud keskkonnaministrilt 22.01.2009 akrediteeringu näol.

Pakendiettevõtjate poolt tasutud teenustasudega arendame pakendijäätmete kogumissüsteemi selliselt, et see oleks võimalikult mugav ja kättesaadav kõikidele inimestele üle Eesti.

Hoolime keskkonnast ja anname oma panuse läbi valikkogumise propageerimise ja maksimaalse osa pakendijäätmete taaskasutusse suunamise.


Veebitehas
Vaata