Info müügikohale

Vastavalt Pakendiseadusele
peab müügikohas tarbijat
teavitama lähimast
pakendijäätmete äraandmise
võimalusest.

 

TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Infoks pakendiettevõtjatele

Pakendijäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist reguleerivad Eestis: 

Tutvu ka teiste valdkonda puudutavate õigusaktidega.

Kui Sinu ettevõte toob maale pakendatud kaupu ja/või pakendab oma tegevuse käigus ja müüb tooted Eesti turule, on ettevõttel kohustus kokku koguda tekkivad pakendijäätmed ning need taaskasutusse suunata. Oma kohustuste suuruse määratlemiseks tuleb pidada pakendite üle arvestust kaaluühikutes kilo täpsusega.

Selleks, et saaksite keskenduda oma põhitegevusele ja ei peaks muretsema pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse pärast, võtab TVO kõik pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamisega seotud tegevused enda peale. Oleme oma teenustepaketi üles ehitanud just selliselt, et tagada korrektsed ja mugavad lahendused.

Loe lisaks:

Pakendite tootjavastutus - mis see on?

Lae alla pakendite tootjavastutust tutvustavad voldikud (eesti ja vene keelsed):

      

Palju teenus maksab?

  • TVO teenustasud on avalikud ja kõikidele klientidele võrdsed
  • TVO-le makstava summa lõpliku suuruse kujunemine sõltub kliendi poolt Eesti turule lastud pakendijäätmete kogustest ja Pakendiseadusest tulenevatest taaskasutusmääradest.
  • Teenustasu sõltub pakendi- ja pakendimaterjali liigist
  • Teenustasu arvestatakse kaaluühiku kohta

 

Pakendiaruande esitamine

Pakendiaruande esitamine:

Pakendiaruande esitamine käib läbi meie süsteemi aadressil aruanne.tvo.ee. Logige sinna sisse, sisestage oma andmed ja edastage aruanne.

Selles, kui tihti aruanne esitada tuleb, lepime me omavahel kokku. Võimalikud variandid on korra kuus või kvartalis. 


Veebitehas
Vaata