TVO on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige

Infoks müügikohale

Vastavalt Pakendiseaduse § 20 lõikele 21 pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, informeerib pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega.

TVO on oma klientidele selleks otstarbeks valmistanud sobiliku sildi:

Silt on A4 formaadis ja lamineeritud.

Selleks, et saada sobivad sildid korrektse pakendikonteineri asukohaga, palun edastage meile alljärgnevad andmed:

  • müügikohtade aadressid
  • kontaktisiku nimi ja kontaktid, keda saame vajadusel muudatustest informeerida ja kes meile teatab kui mõni müügikoht lisandub
  • aadress, kuhu ettevalmistatud sildid saadame (üldjuhul saadame kõik kliendi sildid ühele aadressile)

Ülaltoodud andmed saatke palun aadressile info@tvo.ee


Veebitehas
Vaata